Interimchef

En interimchef är en person som tillfälligt går in som chef i en verksamhet som hen inte har någon tidigare historia från.

Utmärkande är alltså att man är:

  • Chef under en begränsad tid, en övergångsperiod, efter att en ordinarie chef har slutat och tills en ny ordinarie chef har rekryterats.

Inom uppdraget kan jag bidra med:

  • Arbeta mot både andras och egna uppsatta mål som hänger samman med kärnverksamheten.
  • Skapa goda relationer.
  • Ha en god kommunikationskompetens som inkluderar förmågan att lyssna och visa empati.
  • Vara en autentisk ledare som lägger stor vikt vid etik.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84