Kommunikation

Kommunikation är ett mycket komplext ämne då vi kommunicerar på så många olika sätt och det ofta samtidigt.

Att kommunicera är att göra något gemensamt, och vare sig det är medvetet eller omedvetet så har varje person som deltar i kommunikationen sin speciella roll.

Jag kan stötta er i:

  • Den övergripande kommunikationsprocessen
  • Hur du/ni kan kommunicera effektivare
  • Vilka kommunikationskanaler som är lämpliga i olika sammanhang
  • Hur ger du/ni feedback
  • Hur läser man av den icke- verbala kommunikationen

Kommunikationsstrategier kan leda till kundnöjdhet och marknadsandelar i en föränderlig värld.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84