Projektledning

Projektledning är processen att organisera tillvägagångssättet så att förändringar blir implementerade och förankrade så effektivt som möjligt inom verksamheten men också utanför organisationen.

Jag kan stötta dig med följande, antingen som projektledare eller som stöd till en anställd projektledare:

  • Skriva fram projektplanen tillsamman med de intressenter som finns inom projektet utifrån de givna ramarna för projektet.
  • Stötta i genomförandet genom att på nära håll följa och övervaka projektets processer så det håller sig inom uppsatta ramar gällande tid, kostnader, kvalitet, förändringar, risker, problem, godkännande, kommunikation och återkoppling.
  • Skriva avslutningsrapporten vilken bygger på uppföljningar under processen samt avslutande utvärdering.
  • För att garantera att du inte satsar både tid och pengar på något som inte kommer kunna genomföras så börjar vi alltid med en förstudie.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84