bridge above trees

OrganiseraMera

Mitt mål är att synliggöra dina förmågor, att förstå och driva förändringsprocessen.

Lite kort om möjliga skillnader när det gäller ledarskap

Vill du och din organisation utvecklas tillsammans?

Jag vill ge dig inspiration och drivkraft som ständigt för dig framåt.

Jag vill att du ska känna tillit till din kompetens.

Tillsammans skapar vi en hållbar organisation i en föränderlig värld.

Hållbarhet

Jag arbetar mycket medvetet utifrån hållbarhetsperspektiv – miljö, ekonomi och socialt.

Ditt / ert behov

är det som styr vårt samarbete och upplägg av uppdrag.

Digitaliserat

Om behov finns arbetar jag medvetet med digitala möten och samtal.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84