Organisationsutveckling

Nu har du prövat både förbättringar och mindre förändringsarbete, nu är det dags för en större organisationsutveckling!

Det mest avgörande för en samordnad organisationsutveckling är ett tydligt ledarskap och relevanta metoder. Följande frågor kan vara en utgångspunkt vid en tillitsbaserad organisationsutveckling.

  • Samordning av organisationsutvecklingen och samsyn i behovet av nödvändig utveckling.
  • Hur betraktas organisationsutveckling ur ett ledarperspektiv?
  • Vilka är de ledarroller som är nödvändiga och ger väsentliga bidrag i en organisationsutveckling?
  • Vilka metoder använder ledaren för att fullgöra sitt uppdrag och sin uppgift?

Genom mitt arbetssätt och mina metoder vill jag utmana och utveckla ledare att ta sig an organisationsutveckling genom sitt eget ledarskap som skapar trygghet, motivation och nyfikenhet för medarbetare att vilja vara en del av organisationsutvecklingen.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84