bunch of sunflowers

Tack till

Förändrings- och förbättringsledning

Januari 2021 till mars 2022 fick jag förmånen att arbeta tillsammans med ledningsgruppen för Malmö stads Förskoleförvaltning.

Mars 2022 till mars 2023 har jag fått möjlighet att arbeta med ledningsgruppen för Utbildning och Arbetsmarknad i Skellefteå kommun

Chefsstöd

Maj till juni 2022 utförde jag en kort men intensiv insats som chefsstöd inom Gymnasium och
arbetsmarknad i Kungsbacka kommun

Föreläsningar

Maj 2023 höll jag två föreläsningar om Tillsyn i idéburna verksamheter (förskola) anlitad av
Idéburen välfärd (IV)

Utbildningar

Oktober 2023 till november 2024 utbildar jag inom systematiskt kvalitetsarbete (Praktiskt kvalitetsarbete). Detta sker på uppdrag av Idéburen välfärd (IV) inom ramen av ett EU-projekt.

Juni 2023 spelade jag och en kollega in utbildningsfilmer för Diplomautbildningar – Samverkan i förvaltning, kommun och myndighet https://diplomautbildning.se/utbildning/samverkan-i-forvaltning-kommun-och-myndighet?ref=157

Utredningar

Oktober 2023 fick jag förfrågan att göra en utredning kopplat till en tillsyn på en idéburen förskola i Uppsala kommun. Uppdraget beställdes av Idéburen välfärd (IV))

Samverkan och ledarskap

Slutligen ett stort tack till Lexicon Verksamhetsutveckling som under en tid stöttade mig och en kollega i att ta fram ett prospekt i hur samverkan kan byggas upp inom och mellan olika organisationer. Tyvärr fick vi inte sjösatt detta arbete, men konceptet finns kvar och i dessa tider borde det vara högaktuellt

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84