Kvalitetsarbete (systematiskt)

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att synliggöra vad som görs i verksamheten, varför och vad resultatet blir. Arbetet hjälper till att kartlägga, planera, följa upp och utveckla arbetet i organisationen i rätt riktning.

Jag kan stötta dig i ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet:

  • Nuläget kopplat till målen för verksamheten
  • Vilka mål som organisationen bör ha för det fortsatta framåtsyftande utvecklingsarbetet
  • Hur organisationen ska följa upp och utvärdera arbetet.

Tillsammans skapar vi handlingsplanen och kommunikationen som ska vägleda er mot nya uppsatta mål för att kunna vara en organisation som räknas i konkurrensen i samhället.

När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet så kan du även anlita mig som föreläsare.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84