Kvalitetsarbete (systematiskt)

Jag kan stötta dig i ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet:

  • Nuläget kopplat till målen för verksamheten
  • Vilka mål som organisationen bör ha för det fortsatta framåtsyftande utvecklingsarbetet
  • Hur organisationen ska följa upp och utvärdera arbetet.

Tillsammans skapar vi handlingsplanen och kommunikationen som ska vägleda er mot nya uppsatta mål för att kunna vara en
organisation som räknas i konkurrensen i samhället.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84