Utbildningar

De flesta utbildningar bidrar till bildning och din egen utveckling, samhällsengagemang samt ett kritiskt tänkande.

Forskarna Steven Katz och Lisa Ain Dack skriver i sin bok – Professionsutveckling och kollegialt lärande – att lärande kan det bara bli om vi konstruerar ny kunskap. För visst strävar vi alla efter ett professionellt lärande som förändrar MITT/DITT sätt att tänka och göra.

I våra utbildningsfilmer som du kan nå på Diploma utbildning (länken nedan) så vill jag och min kollega utmana dig och dina kollegor och tillsammans kan ni skapa ett professionellt lärande om ni ser och lyssnar men framför allt diskuterar de olika områdena med varandra för att utmana och fördjupa era kompetenser.

https://diplomautbildning.se/utbildning/samverkan-i-forvaltning-kommun-och-myndighet?ref=157

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84