Om OrganiseraMera

Jag heter Susanna Hanson och har mer än 30 års erfarenhet av chef- och ledarskap:

 • Jag är utbildad pedagog samt samhälls- och beteendevetare - licenserad sociolog.
 • Jag har genomgått flertal ledarskapsutbildningar och tillämpar olika ledarskapsmodeller.
 • Jag har arbetat inom kooperativ verksamhet och offentlig verksamhet som chef/ledare, allt från enhetschef till förvaltningschef.
 • Jag har under ett antal år haft konsultuppdrag inom ledarskap- och organisationsutveckling på individ- och gruppnivå, båda inom kommunal sektor och privat sektor.
 • Jag har arbetat inom EU med transnationella uppdrag som projektledare samt med utvärderingar.
sun light passing through green leafed tree

Ledarskapsfilosofi

 • Tillit
 • Delaktighet
 • Inlyssnande
 • Transparens
 • Kommunikation
 • Målmedvetenhet
people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

Metoder

 • Individuell coaching
 • Handledning i grupp
 • Föreläsningar
 • Arbeta strategiskt och operativt
 • Positivt förhållningssätt: Utgår ifrån det som fungerar väl och att människor vill utvecklas och förändras
 • Verksamhetsnära: Arbetar med ledarens utmaningar i vardagen som en utgångspunkt

Mina drivkrafter

 • Att bidra till utveckling
 • Att se medarbetare växa med uppdraget
 • Att uppnå målen för uppdraget
 • Att utmana organisationen

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84