campbells slow kettle cooked chicken and vegetable soup

Media

Lärande gemenskaper för skolchefer

Skolledaren (2024). 

Skolchefen är skolledarnas chef. En yrkesroll som ska navigera mellan stat och kommun, hålla balansen mellan den politiska styrningen och professionen. ”Det behövs ett utbyte av erfarenheter”, menar Susanna Hanson och Pauline Broholm Lindberg som nu lanserar ”Organiserad reflektion i en lärande gemenskap”

Skolinspektionen borde granska styrningen av skolan

Hallandsposten (2024). 

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet utifrån antagandet att alla elever skulle lyckas i skolan om bara alla skolor följde lagar och regler. Tänk om de har fel uppdrag? Tänk om utmaningarna i svensk skola behöver förstås på ett annat sätt? Varför riktas allt fokus mot elevernas resultat och inte mot de strukturer, den styrning, som lett fram till dessa resultat.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84