Processledning

Processledning syftar till att planera, leda och möjliggöra en arbetsprocess. En processledares uppdrag handlar om att styra och underlätta för en grupp att ta sig från A till B inom en specifik och avgränsad aktivitet.

Som processledare är jag van att leda och organisera tillvägagångssättet så att processer av olika slag blir implementerade och förankrade så effektivt som möjligt inom verksamheten men ibland även utanför organisationen.

Jag kan stötta dig med följande, antingen som processledare eller som stöd till en anställd processledare:

  • Arbeta fram en processkarta tillsamman med de intressenter som finns inom verksamheten och som antingen ska leda eller verka inom processen.
  • Stötta i genomförandet genom att på nära håll följa och stötta processen så det håller sig inom uppsatta ramar gällande tid, kostnader, kvalitet, förändringar, risker, problem, godkännande, kommunikation och återkoppling
  • Skriva avslutningsrapporten vilken bygger på uppföljningar under processen samt avslutande utvärdering

För att garantera att du inte satsar både tid och pengar på något som inte kommer kunna genomföras så börjar vi alltid med en nulägesanalys.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84