Förändringsledning/förbättringsledning

Har du funderat på om det är en förändring eller kanske ”bara” en förbättring som måste till för att er organisation ska utvecklas för att möta framtiden?

I en förändringsprocess möter vi oftast motstånd, även om det finns starka och viktiga skäl till förändring – hur kan du förstå motståndet och finna lösningarna för att komma vidare?

I en förbättringsprocess är det lättare att utveckla genom att förbättringar inte väcker lika stort motstånd.
Förbättringarna bygger på mångas delaktighet och upplevs sällan som att det kommer uppifrån.

  • Hur kan du som ledare skapa engagemang och motivation så att flertalet av medarbetarna kommer framåt?
  • Vilka strategier och/eller strukturer behöver du skapa för att lyckas med förändringen?

Mitt mål är att synliggöra dina förmågor att förstå och driva förändrings- och/eller förbättringsprocessen

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84