Förändringsledning

I en förändringsprocess möter vi oftast motstånd, även om det finns starka och viktiga skäl till förändring – hur kan du förstå motståndet och finna lösningarna för att komma vidare?

  • Hur kan du som ledare skapa engagemang och motivation så att flertalet av medarbetarna kommer framåt?
  • Vilka strategier och/eller strukturer behöver du skapa för att lyckas med förändringen?

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84