Varför anlita en konsult?

Att nyttja en konsult kan innebära en start på något nytt eller en fortsättning av något som redan är bra.

Nedan finns några argument för varför du ska välja att ta in en konsult för ert fortsatta utvecklingsarbete:

  • Jag kan se din organisation i ett utifrånperspektiv
  • Jag kan dela med mig av min breda erfarenhet från andra verksamheter
  • Jag kan dela med mig av teorier som bekräftar framgångsfaktorer
  • Jag arbetar i ett nära samarbete med dig och kan bidra till ny kompetens
  • Jag kan bidra med underlag som leder till beslut
  • Jag kan hålla mig neutral gentemot beslutsfattande och medarbetare
  • Jag kan vägleda och bekräfta dig i ditt ledarskap och/eller ditt arbete
  • Jag kan stötta dig när du möter motstånd i förändringsarbetet

Nu återstår bara att ta kontakt!

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84