Ledarutveckling

Ledarutveckling handlar oftast om att förstå mer om flera olika aspekter av ledarskap. Det involverar personlig utveckling, medvetenhet om egna drivkrafter och omgivningens uppfattning genom omvärldsspaning, samt förståelse om relevanta modeller och metoder som man kan arbeta utifrån.

Tillsammans med en kollega har jag arbetat fram en ledarutveckling som vi kallar – Organiserad reflektion i en lärandegemenskap. Detta vänder sig i första hand till skolchefer men också verksamhetschefer inom utbildningssektorn, men kan appliceras inom andra områden också.

Vår idé är:

Flera av de kompetenser som skolchefen/verksamhetschefen behöver ha är svåra att utveckla innan man tillträder en skolchefs- eller verksamhetschefsbefattning. Många av kompetenserna utvecklas genom att rollen utövas.

Vi vill organisera för den reflektion som krävs för att ett lärande och en utvecklad praktik ska komma till stånd.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84