Utredningsuppdrag

Ibland behöver en organisation belysa en fråga utifrån olika perspektiv, för att veta vilka beslut som ska fattas.

För att lyckas med en utredning behöver en person ta ansvar för arbetet, men tillsammans med övriga (medarbetare i eller utanför organisationen) analysera frågeställningar för att sedan sammanställa informationen i en rapport.

Jag hjälper er med att:

  • Ta fram frågeställningar som går att belysa och som avgränsar uppdraget.
  • Leda arbetet genom att bland annat involvera kompetens i området.
  • Ansvara för analysarbetet.
  • Skriva samman rapporten som ska ligga till grund för beslut och som ska leda verksamheten framåt.

För att kunna fatta kloka beslut i ett framåtsyftande perspektiv behövs tydliga analyser som speglar utredningsuppdrage omvärlden.

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84