green tree on grassland during daytime

Vad kan jag bidra med?

Organisationsutveckling

Det mest avgörande för en samordnad organisationsutveckling är ett tydligt ledarskap och relevanta metoder. Följande frågor kan vara en utgångspunkt

Kvalitetsarbete (systematiskt)

Jag kan stötta dig i ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet: Nuläget kopplat till målen för verksamheten Vilka mål som organisationen

Förändringsledning

I en förändringsprocess möter vi oftast motstånd, även om det finns starka och viktiga skäl till förändring – hur kan

Kommunikation

Kommunikation är ett mycket komplext ämne då vi kommunicerar på så många olika sätt och det ofta samtidigt. Att kommunicera

Interimchef

En interimchef är en person som tillfälligt går in som chef i en verksamhet som hen inte har någon tidigare

Projektledning

Projektledning är processen att organisera tillvägagångssättet så att förändringar blir implementerade och förankrade så effektivt som möjligt inom verksamheten men

Utredningsuppdrag

Ibland behöver en organisation belysa en fråga utifrån olika perspektiv, för att veta vilka beslut som ska fattas. För att

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84