green tree on grassland during daytime

Vad kan jag bidra med?

Ledarutveckling

Ledarutveckling handlar oftast om att förstå mer om flera olika aspekter av ledarskap. Det involverar personlig utveckling, medvetenhet om egna

Processledning

Processledning syftar till att planera, leda och möjliggöra en arbetsprocess. En processledares uppdrag handlar om att styra och underlätta för

Förändringsledning/förbättringsledning

Har du funderat på om det är en förändring eller kanske ”bara” en förbättring som måste till för att er

Organisationsutveckling

Nu har du prövat både förbättringar och mindre förändringsarbete, nu är det dags för en större organisationsutveckling! Det mest avgörande

Samverkan

Idag talar nästan alla om att vi behöver samverka mer för att stödja det demokratiska samhället samtidigt som vi måste

Kvalitetsarbete (systematiskt)

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att synliggöra vad som görs i verksamheten, varför och vad resultatet blir. Arbetet hjälper till att kartlägga,

Utbildningar

De flesta utbildningar bidrar till bildning och din egen utveckling, samhällsengagemang samt ett kritiskt tänkande. Forskarna Steven Katz och Lisa

Utredningsuppdrag

Ibland behöver en organisation belysa en fråga utifrån olika perspektiv, för att veta vilka beslut som ska fattas. För att

info@shorganiseramera.se

+46 (0) 707 85 03 84